Pianostämningens grunder

Att stämma pianon är en ädel konst, ett genuint hantverk som har utvecklats under en längre tidsperiod.
Jag arbetar uteslutande på gehör, alltså utan stämapparat, vilket jag tycker ger mig mer frihet att själv påverka slutresultatet samtidigt som det skänker en mer levande klang åt instrumentet.
På det sättet kan jag också kompensera ojämnheter i instrumentets övertonsbild och anpassa tonen efter instrumentets förutsättningar.
Verkar det "flummigt"??
Ibland känns det så när man ska förklara hur det går till....
Men jag brukar jämföra det med en pianists sätt att tolka ett musikstycke, varje gång han/hon spelar så förändras melodin och fraseringen något, beroende på instrumentets förutsättningar och dagsformen hos musikern. Detta utan att kunna avgöra vad som är rätt eller fel, det kan vara rätt, fast på olika sätt......

Till min hjälp har jag en stämnyckel som jag vrider stämnaglarna med, alltså påverkar strängens spänning, en stämgaffel eller en app i mobilen som ger mig en korrekt stämton, en filtremsa och ett par gummikilar som jag kan dämpa oönskade strängar med, så att de inte stör mitt lyssnande.
Sen är det bara att sätta igång.
Stämgaffelns ton är samma som A-tonen närmast mitten på klaviaturen, svängningen är 440 Hz vilket är ett s.k. normal-A.
Ibland finns önskemål om ett något högre A, vissa orkestrar kräver 442 - 443 Hz. Bara att anpassa sig.
Därefter arbetar jag mig fram med hjälp av kvinterna som "kläms ihop", förminskas en aning, oktaverna som stäms rena, kvarterna blir lite"utsträckta" och terser, sexter och duodecima använder jag som referenser. Lätt som en plätt!! I alla fall när man kan det.....
Klangen har ju förändrats under instrumentens och musikens utveckling, detta har även påverkat sätten att stämma och intonera.
Därför är det extra viktigt att ta hänsyn till detta när man arbetar med äldre instrument, och inte förstör den ursprungliga klangen eller, i värsta fall, förstör instrumentet genom att dra upp tonen för våldsamt.
Strängmaterialets kvalitet har också stor betydelse för tonen, äldre strängar har en annan kolhalt i stålet och klingar olika beroende på spänning och tjocklek. Alltså en mängd faktorer som samverkar för att ge instrumentet den klangkaraktär det har.

En del av arbetet är ju att göra instrumentet spelbart i flera avseenden, att justera klaviaturens och pedalernas funktion, skruva fast lister och andra detaljer som kan vibrera och störa lyssnandet, ett göra ren tangenterna och få instrumentet i ett allmänt gott skick.
En allmän översyn av mekaniken är nödvändig för att kontrollera att inget har lossnat eller kommit i fel läge, vilket kan vara förödande för funktionen.
En hammare som träffar snett på strängarna slits ut på väldigt kort tid, en korrekt inställd kan hålla i hundra år eller mer, jag har själv ett piano som är tillverkat på 1890-talet, med originalhammare - och det är flitigt spelat!!

En normal pianostämning kostar för privatkund (januari 2023) SEK 1 700:- och tar cirka 2 - 3 timmar, ibland behövs lite extra justeringar och då rådgör jag först med kunden vad som är lämpligt att kosta på.

Putsning av Karins piano

Till startsidan

 Fortsättning följer....